Nano bạc PK500 ứng dụng trong trồng trọt

Dung dịch nano bạc PK500 được ứng dụng trong trồng trọt với mục đích diệt các loại vi khuẩn, nấm gây hại cho cây trồng. 

Cung cấp dung dịch nano bạc PK500. Đang tìm đối tác hợp tác kinh doanh, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

Sản phẩm:
1. Dung dịch xịt, phun cây trồng Nano-Ag: Cần tìm đại lý phân phối, truy cập vào website: http://sanphamnanobac.com

2. Dung dịch giữ hoa tươi lâu Nano-Ag: Cần tìm đại lý phân phối, truy cập vào website: http://sanphamnanobac.com