Kế thừa nghiên cứu từ Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Phúc Khang. 

- Công ty cổ phần đầu tư công nghệ cuộc sống xanh tiếp tục nghiên cứu, sản xuất và bán các sản phẩm ứng dụng vào trong cuộc sống. 

- Công ty cổ phần tập đoàn GoldPoint bán hàng tới tay người tiêu dùng.

**** Ba công ty chúng tôi hình thành lên một chuỗi hợp tác khép kín.

Thông tin công ty: 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG XANH 

http://www.nanogreenlife.com/

2. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDPOINT