Kết quả kiểm nghiệm vi sinh Dung dịch Nano bạc GT10 - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Dung dịch nano bạc GT500 được sử dụng cho mục đích khử trùng, khử mùi. Nano bạc có khả năng diệt trên 650 loài vi khuẩn, virut và nấm mốc, kể cả các vi khuẩn kháng thuốc do chúng không có khả năng đề kháng chống lại tác dụng của nano bạc. 

Dưới đây là một số các kết quả kiểm nghiệm khả năng diệt một số vi khuẩn điển hình (gồm cả vi khuẩn gram âm, gram dương), vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis), nấm của dung dịch Nano bạc GT10 (hàm lượng nano bạc 10mg/lít):