Nano bạc PK500 ứng dụng trong chăn nuôi

Dung dịch nano bạc PK500 được ứng dụng trong chăn nuôi công nghiệp: tạo ra các sản phẩm dạng dung dịch, gel, kem để làm sạch môi trường, vật dụng trong chăn nuôi, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chữa lành vết thương cho động vật,...

Sản phẩm:

1. Dung dịch xử lý khuẩn bệnh trong chuồng trại chăn nuôi: Cung cấp dung dịch nano bạc PK500. Đang tìm đối tác hợp tác kinh doanh, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

2. Dung dịch xử lý hồ tôm cá: Cung cấp dung dịch nano bạc PK500. Đang tìm đối tác hợp tác kinh doanh, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

3. Các sản phẩm liên quan tới rửa, bôi xử lý các vết thương, vết loét cho động vật: Cung cấp dung dịch nano bạc PK500. Đang tìm đối tác hợp tác kinh doanh, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

4. Dung dịch xử lý nước bể cá Nano-Ag: Cần tìm đối tác hợp tác kinh doanh, đại lý, truy cập vào trang: http://sanphamnanobac.com

5. Dung dịch xử lý nước bể bơi Nano-Ag: Cần tìm đối tác hợp tác kinh doanh, đại lý,  truy cập vào website: http://sanphamnanobac.com