Liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH PHÚC KHANG

Địa chỉ: Thôn Nội, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Số điện thoại: 0942 024 658, 0989 268 906 hoặc 024 3685 8118
Email: nanophuckhang@gmail.com
Website: http://nanophuckhang.com